Sökning: "Jennie Byter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennie Byter.

 1. 1. "Hon står kvar där än i tamburen, hon byter om och sådär. Hon verkar inte ha bråttom alls." : Om möjligheter och hinder för interaktion mellan pedagoger och nyanlända föräldrar i förskolan.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Jennie Warström; [2017]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nyanlända föräldrar; samverkan förskola hem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att göra eller att köpa – det är frågan : Framtidsförväntningar om ekonomioutsourcing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Björkheim; Linnéa Linder; Jennie Tedenstad; [2016]
  Nyckelord :Ekonomioutsourcing; drivkrafter; framtidsförväntningar; offshoring; följder;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem - Globaliseringen ökar företagens behov av att nå konkurrensfördelar. Detta gör att företagen måste vidta åtgärder för att effektivisera sig. LÄS MER