Sökning: "Jennie Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Jennie Carlsson.

 1. 1. Vägen mot en likvärdig och stärkt sexualundervisning - Lärares perspektiv på det nya läroplansändringarna gällande sexualitet, samtycke och relationer i årskurs F-3

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jennie Carlsson; [2023-01-18]
  Nyckelord :Sexualitet; samtycke och relationer; läroplan; årskurs F-3; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Det sker läroplansändringar inför 2022 gällande kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer där årskurserna F-3 blir berörda. Syftet med följande studie är därför att undersöka hur grundskolelärare inom F-3 definierar sexualitet, samtycke och relationer samt vilka faktorer som påverkar grundskolelärares implementering av kunskapsområdet. LÄS MER

 2. 2. Elevers förståelse av längdmätning : En litteraturstudie om viktiga aspekter inom längdmätning samt lärarens stöd i elevernas kunskapsutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University

  Författare :Ida Ljungqvist; Jennie Persemo Carlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Spira: A language for prototyping grid board games with linear logic in Haskell

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nicke Carlsson; Simon Edvardsson; Oskar Grekula; Erik Ljungdahl; Jennie Zhou; [2020-10-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project explores the process of creating a board game model and introduces a new high level domain-specific language called Spira that specialises in prototyping grid board games. Spira is a DSL, embedded in Haskell, that generates Ceptre code. LÄS MER

 4. 4. Högläsning och läsförståelse : En litteraturstudie om hur arbetet med högläsning utvecklar elevers läsförståelse i årskurserna 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jennie Axelsson; Sandra Carlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans upplevelse av att samtala med föräldrar om elevens övervikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ewa Carlsson; Jennie Sätherberg; [2017]
  Nyckelord :elev; föräldrar; skolsköterska; övervikt; student; parents; school nurse; overweight;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskans arbete inom elevhälsan är att erbjuda hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att värna om elevers välmående. Elever med övervikt i tidig ålder riskerar att få hälsoproblem och psykosociala problem senare i livet. LÄS MER