Sökning: "Jennie Christoffersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jennie Christoffersson.

 1. 1. Med teamet i ryggen- sjuksköterskors upplevelse av att på en akutmottagning möta barn som far illa

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Lovisa Hagesjö; Jennie Christoffersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att beskriva personers erfarenheter av att leva med astma : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jennie Christoffersson; Liselotte Grabow; Anders Engdahl; [2016]
  Nyckelord :egenvård; kvalitativ; litteraturöversikt; upplevelser; vuxna.;

  Sammanfattning : Astma är en kronisk sjukdom som påverkar personer i det dagliga livet. Idag beräknas ca 800 000 personer i Sverige leva med denna sjukdom. Genom ökad kunskap och färdighet kan sjuksköterskan ge en optimal vård och omsorg så att personerna med astma får en bättre livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Fokus på Internkontroll : den nya Trenden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

  Författare :Catrin Nilsson; Jennie Christoffersson; [2011]
  Nyckelord :Internal control; municipal; COSO – model; Internkontroll; kommun; COSO – modellen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intresset kring internkontroll har ökat efter att ett flertal skandaler har uppdagats i större organisationer runt om i Sverige. Trenden visar att organisationer kommer öka sina satsningar på internkontroll de närmaste åren för att minska riskerna för oegentligheter. LÄS MER