Sökning: "Jennie Dahlström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jennie Dahlström.

 1. 1. Att hitta nya vägar som förälder : En litteraturbaserad studie om föräldrars upplevelser om att leva med ett barn med typ 1 diabetes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Maria Nilsson; Jennie Dahlström Larsson; [2019]
  Nyckelord :Caring for a diabetic child; children; type 1 diabetes; family focused care; parental experience;

  Sammanfattning : Background: Each year approximately 700 children are affected by type 1 diabetes in Sweden. This chronic disease has an impact on the whole family but especially the parents who have the responsibility as a caregiver. Parents are therefore in need of support from friends and family as well as help from the nurse to deal with the situation. LÄS MER

 2. 2. Elever i behov av särskilt stöd- resursfördelningen och dess förutsättningar på en kommunal grundskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Cecilia Ellingsen; Jennie Dahlström; [2013]
  Nyckelord :elever i behov av särskilt stöd; resurser; förutsättningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ridterapi som intervention inom arbetsterapi : En observationsstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Marlene Persson; Jennie Dahlström; [2012]
  Nyckelord :Ridterapi; arbetsterapi; förhållningssätt; aktivitet; kvalitativ studiedesign;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Ridterapi som behandlingsform har funnits sedan många år tillbaka i tiden, det har påvisats att ridterapi kan ge goda effekter. Trots att arbetsterapeuter använder ridterapi som intervention, finns det lite vetenskaplig litteratur om arbetsterapeuten arbetar med ridterapi. LÄS MER

 4. 4. Individual Experiences of Hearing Loss in South Africa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Jennie Dahlström; Hanna Frohm; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER