Sökning: "Jennie Färdigh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Färdigh.

  1. 1. Erfarenheter och upplevelser av att vara syskon till barn som varit eller är sjuk i cancer

    M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Moa Bågling; Jennie Färdigh; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER