Sökning: "Jennie Fagerhov"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Fagerhov.

  1. 1. "Alla barns rätt till musik" : En empirisk undersökning om musik ur förskollärarens perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Jennie Fagerhov; Linda Soini; [2017]
    Nyckelord :preschool teacher; music; lifeworld; preschool; phenomenology;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how much music that appeared for kids in preschool and how music was used. We wanted to find the determining factors how much music is offered in preschool, and we also wanted to see if we could find an essence in it. LÄS MER