Sökning: "Jennie Gjendahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Gjendahl.

  1. 1. Barn som utsätts för våld i hemmet : Förskolans betydelse och pedagogers (o)kunskap

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Jennie Gjendahl; Sara Oja; [2019]
    Nyckelord :Förskola; våld i hemmet;

    Sammanfattning : Våldsutsatta barn kan uppvisa en mängd olika beteendeförändringar, däribland social omogenhet, aggressivitet och kontaktsökning. Förskolan kan vara en trygg plats för utsatta barn där de får uttrycka sina känslor, men även en plats där deras situation kan uppdagas. LÄS MER