Sökning: "Jennie Grip"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennie Grip.

 1. 1. Vidareutveckling av serveringskanna i plast avsedd för varm dryck

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Robert Fäldt; Jennie Åkesson; [2017]
  Nyckelord :injection molding; plastic; product development; DFM; formsprutning; plast; produktutveckling; DFM;

  Sammanfattning : ABSTRACT This thesis work consists of a case study, where August Lund AB assigned the further development of an ergonomically designed plastic serving pitcher. The purpose of the assignment was to further develop the serving pitcher, to adapt it for hot beverages and the manufacturing method injection molding, and to serve as a basis for decision making regarding how further investments in the previously produced ergonomic design solution was to be made. LÄS MER

 2. 2. Bland mucklor och kugghjul... : En studie om förskolebarns matematik användande av en applikation på iPaden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Grip; [2013]
  Nyckelord :Applikation; förskole matematik; ikt; interaktivt lärande; iPad; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER