Sökning: "Jennie Jogin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Jogin.

  1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadserfarenheter av patienter med en strokediagnos

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Jessica Öhman; Jennie Jogin; [2019]
    Nyckelord :Stroke. Omvårdnad. Sjuksköterskans roll. Interaktion;

    Sammanfattning : Bakgrund Stroke tillhör en av våra största folksjukdomar och förblir en av de sjukdomar som kräver de högsta dödsantalen och ger allvarliga följder med omfattande funktionsnedsättningar. Följderna efter en stroke varierar beroende av vart och med vilken omfattning skadan orsakat, vilket ger en varierande symptombild med olika grader av funktionsnedsättningar. LÄS MER