Sökning: "Jennie Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Jennie Johansson.

 1. 1. Brännskada, Dagligt liv, Egenvård, KASAM, Omvårdnad, Upplevelser. : Upplevelsen efter avslutad behandling mot gynekologisk cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Stina Johansson; Jennie Liljedahl; [2021]
  Nyckelord :Avslutad cancerbehandling; Gynekologisk cancersjukdom; Kvinnor; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. HUR SJUKSKÖTERSKORS STRESS PÅVERKAR PATIENTER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Paepke; Jennie Johansson; [2020-06-17]
  Nyckelord :Nurse; stress; nurse-patient relation; safety; patient care.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress och stressjukdom är vanligt bland sjuksköterskor. Orsaken till detta kanvara hög arbetsbelastning och en komplex och ansvarskrävande arbetssituation. Arbetet ställerhöga krav på patientsäkerhetsarbetet och stress hos sjuksköterskor riskerar att få konsekvenserför de patienter de vårdar. LÄS MER

 3. 3. Digital teknik i förskolan : Förskollärares inställning till digital teknik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Johansson; Jeanette Lundström; [2020]
  Nyckelord :digital teknik; digital kompetens; digitala verktyg; digitalisering; förskollärare; förskola; barn;

  Sammanfattning : Inledning Då den nya läroplan för förskolan (Lpfö 18, s. 9) förtydligar kravet på användning av digital teknik i förskolans verksamhet är det av intresse att undersöka förskollärares syn på detta. LÄS MER

 4. 4. Epigenetic Regulation of Mitochondrial DNA

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Jennie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Acetylation; Epigenetics; Heteroplasmy; Methylation; Mitochondrial haplotype; Mitochondrion; Non coding RNA; Phosphorylation;

  Sammanfattning : This mini-review investigates and compiles the latest knowledge regarding epigenetic changes on the mammalian mitochondrial DNA and its proteins. Methylation of the DNA, acetylation of the proteins and silencing of genes by short non-coding RNAs are the main epigenetic changes known today to affect mitochondrial DNA, mostly leading to repression. LÄS MER

 5. 5. ”Det är inte ens fel att två träter” : Förskollärares strategier vid barns konflikthantering i leksituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Johansson; Sanna Zwahlen; [2020]
  Nyckelord :barn; förskollärare; konflikthantering; leksituationer; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare uttrycker kunskaper och strategier kring barns konflikthantering i leksituationer. Vilket grundar sig i vårt problemområde som handlar om att lärande går före omsorg och att förskollärare behöver didaktiska ämnesinriktade kunskaper för att kunna skapa lärandesituationer för barnen under konfliktsituationer. LÄS MER