Sökning: "Jennie Johnsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jennie Johnsson.

 1. 1. Genusanalys av en lärobok i ämnet engelska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Johnsson; Emelie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :läromedelsanalys; engelska; heterosexuell norm; kön; stereotyper;

  Sammanfattning : Inledning Skolans uppgift är inte endast att lära ut ämneskunskaper utan att ge elever den kunskap de behöver för att bli goda demokratiska samhällsmedborgare. Av egen erfarenhet samt från resultat av studier som genomförts vet vi att läroböcker används i stor utsträckning i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. IKT i engelskinlärningen : främjande och hindrande effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Johnsson; Emelie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :engelska som andraspråk; ikt; språkfrämjande effekter; språkförhindrande effekter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det engelska språket är relevant i dagens samhälle. De flesta människor oavsett ålder kommer i kontakt med det engelska språket dagligen genom olika medier. Dagens barn och ungdomar har en mer direkt kontakt med språket än vad barn och ungdomar hade för 20 år sedan. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagoikens framfart i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Jennie Johnsson; Elin Skörde; [2007]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; Friluftsliv;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att få en större inblick i vad utomhuspedagogik innebär. Vi ville ta reda på fördelar och nackdelar med metoden och hoppas därmed att vi som framtida pedagoger kan utveckla och förbättra arbetet med utomhuspedagogik. LÄS MER

 4. 4. Hjälpguider : en diskursanalytisk ansats

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Jennie-Therese Johnsson; [2004]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The empirical data used for this master thesis, consists of eight manuals with the main purpose to help students evaluate information resources found on the web or Internet. The purpose is to elucidate the discourses and investigate those textual characteristics, which figure in the investigated manuals. LÄS MER