Sökning: "Jennie Landström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennie Landström.

 1. 1. Patienters erfarenheter av vårdmötet med manliga sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennie Sjögren; Fredrik Landström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hjälpte Internet? - En studie om betydelsen av Internet för företag knutna till VentureLab.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Olsson; John Ekström; Anna Käck; Jennie Montheli; [2007]
  Nyckelord :Småföretagare; entreprenörskap; Internet och småföretag; Internets; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: Hjälpte Internet? - En studie om betydelsen av Internet för företag knutna till VentureLab. Seminariedatum: 2007-05-29 Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng (15 ECTS) Författare: John Ekström Anna Käck Jennie Monthelie Maria Olsson Handledare: Hans Landström Nyckelord: Småföretagare, entreprenörskap, Internet och småföretag, Internets betydelse, möjligheter med Internet Syfte: Att utvärdera om Internet bidragit till att de företagare som funnits i VentureLab vågat satsa på sina affärsidéer och kunnat lansera dem. LÄS MER