Sökning: "Jennie Maley"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennie Maley.

 1. 1. Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Jennie Maley; [2018-10-10]
  Nyckelord :Postpartum; food choice; overweight; obesity; diet intervention; weight loss; postpartum; livsmedelsval; övervikt; fetma; kostintervention; viktminskning;

  Sammanfattning : Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. LÄS MER

 2. 2. Promenaders inverkan på medelålders kvinnors hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Matilda Lindgren; Jennie Maley; [2007]
  Nyckelord :promenader; hälsa; medelålder; kvinnor;

  Sammanfattning : Cirka 50 procent alla dödsfall i Sverige beror på hjärt- och kärlsjukdomar. 40 procent av alla kvinnor drabbas någon gång av frakturer på grund av osteoporos. Många av våra vanligaste sjukdomar är idag indirekt påverkade av vårt levnadssätt. LÄS MER