Sökning: "Jennie Olsson"

Visar resultat 21 - 25 av 31 uppsatser innehållade orden Jennie Olsson.

 1. 21. Alternativa distributionskanaler för mjölkprodukter : fördelar, problem och strategier : en studie ur producentens perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sofia Eriksson ; Tina Olsson; Jennie Söderberg; [2010]
  Nyckelord :alternativa distributionskanaler; mjölkproducenter; mjölkprodukter; distributionsstrategier; distributionsstruktur; mervärde; varumärke; nätverk;

  Sammanfattning : Mjölkproduktion är viktigt för svenskt jordbruk. Sektorn står för sammanlagt en femtedel av jordbrukets produktionsvärde. Trenden bland mjölkproducenterna går mot att de med små besättningar avvecklar sin verksamhet medan de stora växer. LÄS MER

 2. 22. Kommer den avskaffade revisionsplikten att påverka den ekonomiska brottsligheten?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Jennie Olsson; Sofia Pettersson; [2009]
  Nyckelord :avskaffad revisionsplikt; ekonomisk brottslighet; skattebrott; bokföringsbrott;

  Sammanfattning : Små företag inom EU lägger mycket pengar på administration, något som minskar företagens konkurrenskraft gentemot varandra. Med anledning av detta har en utredning gjorts för att de europeiska företagen med gemensamma krafter ska kunna minska den administrativa bördan och på så sätt kunna stimulera EU:s ekonomi. LÄS MER

 3. 23. Hur kan en familjs livskvalitet påverkas då ett barn har födoämnesallergi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jennie Olsson; Cecilia Kiaer; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan vart fjärde barn i Sverige har idag en allergisjukdom med symtom. Att som barn få diagnosen födoämnesallergi har en påverkan på både barnets och hela familjens livskvalitet. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur en familjs livskvalitet kan påverkas då ett barn har födoämnesallergi. LÄS MER

 4. 24. Hjälpte Internet? - En studie om betydelsen av Internet för företag knutna till VentureLab.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Olsson; John Ekström; Anna Käck; Jennie Montheli; [2007]
  Nyckelord :Småföretagare; entreprenörskap; Internet och småföretag; Internets; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: Hjälpte Internet? - En studie om betydelsen av Internet för företag knutna till VentureLab. Seminariedatum: 2007-05-29 Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng (15 ECTS) Författare: John Ekström Anna Käck Jennie Monthelie Maria Olsson Handledare: Hans Landström Nyckelord: Småföretagare, entreprenörskap, Internet och småföretag, Internets betydelse, möjligheter med Internet Syfte: Att utvärdera om Internet bidragit till att de företagare som funnits i VentureLab vågat satsa på sina affärsidéer och kunnat lansera dem. LÄS MER

 5. 25. Ungdomar och stress - en studie om gymnasieelevers upplevelse av stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jennie Kjellsson; Anette Olsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjukdomar som kan relateras till stress har idag blivit ett allt vanligare problem i vårt västerländska samhälle och allt fler folkhälsorapporter pekar ut denna ohälsa som ett av de största folkhälsoproblemen. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om elever i årskurs tre på gymnasiet upplever sig stressade och i så fall varför. LÄS MER