Sökning: "Jennie Sandell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennie Sandell.

 1. 1. Köp inte grisen i (IT) säcken

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jennie Sandell; [2019]
  Nyckelord :UX; beställningsprocess; it-bolag; it-projekt; agilt arbetssätt;

  Sammanfattning : IT-branschen är en bransch på stark frammarsch och digitaliseringen skapar ett ändrat kundbeteende, vilket påverkar företagens verksamhet och IT-investeringar kan bli nödvändiga. Av många IT-projekt som startas är det få som uppfattas som lyckade. LÄS MER

 2. 2. Vem har makten, jag eller du? : En studie om anställdas makt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Jennie Dandanell; Jill Sandell; Jaana Turpeinen; [2011]
  Nyckelord :foucault; interaktion; makt;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt perspektiv som berör begreppen makt, interaktion och kommunikation. Vi har valt att använda oss av en abduktiv ansats då vi utgått ifrån både teori och empiri för att få fram vårt resultat. LÄS MER