Sökning: "Jennie Stenström Heidengård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennie Stenström Heidengård.

  1. 1. ”Det är inte så jävla lätt att laga mat på gatan!” – En kvalitativ studie om möjligheten att ta tillvara på mat som livsmedelsbutiker inte kan sälja

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Jennie Stenström Heidengård; Josefin Appelgren; [2012-07-02]
    Nyckelord :Ta tillvara på mat; fattigdom; frivilligorganisation; socialt företag; friganism;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ studie där vi undersökt möjligheten att till förmån för individer med ekonomiska problem, ta tillvara på mat som livsmedelsbutiker inte kan sälja. Inspiration till studien fick vi genom fenomenet dumpstring som innebär att friganer aktivt protesterar mot överflödssamhället, bland annat genom att ta slängd mat ur livsmedelsbutikers containrar. LÄS MER