Sökning: "Jennifer Alm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jennifer Alm.

 1. 1. En samvetslös diktator eller ett hjälplöst offer? : En kvalitativ studie av nyhetsrapporteringen kring Benny Fredriksson under metoo-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Sanderberg; Jennifer Alm; [2019]
  Nyckelord :Benny Fredriksson; Aftonbladet; Dagens Nyheter; discourse analysis; framing; sources; journalism; witnesses; victim; perpetrator; death; media hunt; investigative journalism; Benny Fredriksson; Aftonbladet; Dagens Nyheter; diskursanalys; gestaltning; källor; journalistik; vittnen; offer; gärningsmän; dödsfall; mediedrev; granskande journalistik;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine the news coverage surrounding Stockholm City Theatre’s former CEO Benny Fredriksson during the metoo-movement, from the time of the accusations against him until a time after his death. The questions examined were: How is Benny Fredriksson represented at the time of the publishing of the accusations and at the time of his death? How are the anonymous witnesses and the journalism represented? How does the representation of victims and perpetrators change after the death of Benny Fredriksson? What are the differences and similarities in the reporting of Aftonbladet and Dagens Nyheter? To analyze this, we made a discourse analysis of 12 articles from Aftonbladet and 13 articles from Dagens Nyheter. LÄS MER

 2. 2. Kontextuell identitet : en studie i formandet av bibliotekariens professionella identitet genom tjänsten Boka en bibliotekarie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jennifer Nilsson; [2017]
  Nyckelord :ABM; ALM; library- and information studies; information science; research librarians; Lund university; Book a librarian; reference service; image of the librarian; professional identity; forming of identity; positioning theory; Thomas Brante; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the librarian’s professional identity and how this is formed. The purpose of this study is, more specifically, to discover how the professional identity of the research librarians is constructed, and which professional identity positions are avaliable during Book a librarian-meetings at Lund university. LÄS MER

 3. 3. Den propre mäklaren : en uppsats om förväntningar på nya mäklares första intryck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jennifer Alm; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title : "The proper real estate agent"- a paper on expectations for new real estate agent's first impression. Level : Bachelor of Science in Business Administration Author : Jennifer Alm Supervisor : Jonas Kågström Date : 2011– June Aim : The purpose of this paper is to analyze how hiring managers in the real estate broker understand the jobseeker during interviews. LÄS MER