Sökning: "Jennifer Bäckström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jennifer Bäckström.

 1. 1. Där friheten är en summa En kvalitativ studie kring barnfattigdom i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Andrea Montero Fredes; Jennifer Bäckström; [2018-08-21]
  Nyckelord :Ekonomisk utsatthet; barnfattigdom; fritidshemmet; inkludering; stigmatisering; kapital; hermeneutik;

  Sammanfattning : Barnfattigdom är ett begrepp som aktivt diskuteras bland politiker, trots att detta begrepp ofta uppkommer i olika debatter finns det ingen vedertagen definition av begreppet. Barnfattigdom blir allt vanligare i Sverige där statistik visar att barn som lever i en fattigdom har ökat de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Real learning or just school for all? : Discrepancies between enrolment numbers and learning results in India

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ronja Bäckström; Jennifer Keusch Duvsjö; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the United Nations Millennium Development Goals, MDGs, are coming closer to the target year of 2015, this study joins the ongoing debate about the achieved results with a focus on India. While India has seen great improvements concerning the second MDG, which is for all children to enrol and complete primary education, the country has for the past years been facing a challenge of decreasing learning results. LÄS MER

 3. 3.   Handelsanställdas upplevelser av att bära arbetsuniform :   - Med fokus på estetiskt lönearbete 

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Jennifer Henriksson; Sanna Bäckström Rudskog; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER