Sökning: "Jennifer Botos"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennifer Botos.

 1. 1. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Botos; [2019]
  Nyckelord :älgförvaltning; governance; ansvarsutkrävande; tillit; kronhjortsförvaltning; samråd; samförvaltning; lokal förankring;

  Sammanfattning : År 2012 införde den svenska staten en ny ansvarsnivå i älgförvaltningen. I dagens älgförvaltning finns flera samhällsintressen representerade och i förvaltningen deltar flertalet inblandade aktörer i en så kallad samförvaltning. LÄS MER

 2. 2. En sammanhållen landsbygdspolitik : en argumentations- och kritisk diskursanalys av den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande 2017

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Botos; [2017]
  Nyckelord :argumentationsanalys; diskursanalys; ansvar; den parlamentariska landsbygdskommittén; governance; handlingsutrymme; subjektsposition; intertextualitet; interdiskursivitet;

  Sammanfattning : Detta arbete utgår från förändringar i samhällsdiskursen i samband med den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande; För Sveriges Landsbygder - En sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd? (SOU 2017:1). I uppsatsen genomförs en analys kring hur slutbetänkandet tillskriver olika aktörer ansvarsfördelning, handlingsutrymmen och subjektspositioner. LÄS MER