Sökning: "Jennifer Dahlquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennifer Dahlquist.

  1. 1. Utsläppsrätter : Påverkas redovisningen av anglosaxisk och kontinental redovisningstradition?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Jennifer Dahlquist; Ida Haataja; [2016]
    Nyckelord :Emission allowances; Emission trading scheme; Carbon Accounting; IASB; Anglo-Saxon accounting; Continental accounting.; Utsläppsrätter; Utsläppsrättshandel; Utsläppsredovisning; IASB; Anglosaxisk redovisning; Kontinental redovisning.;

    Sammanfattning : Växthuseffekten är idag ett välkänt fenomen. För inte så länge sedan skrev 195 länder på klimatavtalet i Paris, ett avtal som slår fast att länderna tillsammans ska arbeta mot målet att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader Celsius. LÄS MER