Sökning: "Jennifer Holm"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jennifer Holm.

 1. 1. Volontärturism - En väg till utveckling eller undergång? : En kvallitativ studie om hur svenska volontärresebyråers projekt anknyter till Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Erika Olsson; Jennifer Holm; [2019]
  Nyckelord :Voluntourism; Volunteer Tourism; Volunteering; Sustainable Tourism; Sustainable Development Goals; Development Work; Human Rights- Based Approach; Volonturism; Volontärturism; Volontärarbete; Hållbar Turism; Agenda 2030; Utvecklingsarbete; Rättighetsperspektiv;

  Sammanfattning : De globala hållbarhetsmålen, antagna år 2015, ska verka för en global satsning för ökad social, ekonomisk, och miljömässig hållbarhet. I styrdokument publicerade 2018 från FN uppmanas berörda parter på olika nivåer att inkorporera mer ideellt engagemang i form av volontärarbete. LÄS MER

 2. 2. På tal om läs- och skrivsvårigheter : En fenomenografisk studie om grundskollärares uppfattningar om sitt arbete med läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabella Reise; Jennifer Holm Reise; [2019]
  Nyckelord :läs- och skrivsvårigheter; identifiera; lärares arbetssätt; digitala verktyg; fenomenografi; kartläggningsmaterial; screening.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta del av åtta grundskollärares uppfattningar om hur de identifierade och arbetade med elever som har läs- och skrivsvårigheter. I studien deltog fyra lärare som arbetar i årskurs F-3 och fyra lärare som arbetar i årskurs 4-6 i Mellansverige. LÄS MER

 3. 3. "Lisa är en väldigt glad och trevlig flicka..." : En kvalitativ studie gällande framställningen av brottsoffret Lisa Holm i svensk morgon- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jennifer Eklund; [2016]
  Nyckelord :Kriminaljournalistik; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Tidningsgenre; Kvalitativ textanalys; Medielogik; Gestaltningsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how Lisa Holm is being portraited in the tabloid Aftonbladet and the morning newspaper Dagens Nyheter through a qualitative text analysis. By examining the two different newspaper genres, it will become clear whether or not there exists similarities or differences in how the newspapers potrays Lisa Holm through the theories of media logic and framing theory. LÄS MER

 4. 4. Cause-Related Marketing - En studie om konsumenters uppfattning av Rosa Bandet-produkter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Emam; Anna Ravn-Holm; Diem Bang; [2008]
  Nyckelord :Cause-related marketing CRM ; Rosa Bandet; Co-branding; Corporate Social Responsibility CSR ; Marknadsföringsstrategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att studera svenska konsumenters uppfattning om cause-related marketing på den svenska marknaden samt om detta påverkar deras köpbeslut. Undersökningen avser de CRM-kampanjer där företag samarbetar med välgörenhets-organisationer och tar fram specifika produkter för detta ändamål, som således kombinerar två varumärken. LÄS MER