Sökning: "Jennifer Lång"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jennifer Lång.

 1. 1. Personers upplevelser av att leva med HIV : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennifer Lång; Amanda Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :HIV; Human immunodeficiency virus; Life experiences; HIV; Humant immunbristvirus; Upplevelser;

  Sammanfattning : Abstract Background: 36,9 millions of people are today living with the Human immunodeficiency virus (HIV). Every year 400-500 new cases of HIV occur and today approximately 6,500 people live with the disease in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Kompetent men inte erkänd: En kvalitativ studie av utrikesfödda akademikers upplevelser på arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jennifer Evald; Hulthén Fridolina; [2018]
  Nyckelord :karriär; karriäridentitet; karriärkonstruktion; kompletteringsutbildning; utrikesfödda akademiker;

  Sammanfattning : Utrikesfödda utgör 63 procent av arbetslösa akademiker i Sverige. Medan arbetslösheten sjunker för inrikesfödda ökar den för utrikesfödda. För att tillvarata kompetens hos utrikesfödda anordnar Arbetsförmedlingen kompletteringsutbildningar. LÄS MER

 3. 3. Horizontal natural frequency in a 10 story building : A comparison between CLT and concrete using estimate calculations

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jennifer Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Horizontal natural frequency; tall timber building; timber structure; CLT; wind induced motion; tall CLT building; Horisontell egenfrekvens; hög träbyggnad; höga trähus; KL-trä; vindinducerade rörelser; högt KL-hus;

  Sammanfattning : Tall slender buildings are easily set in motion by wind and earthquakes but by estimating the buildings horizontal natural frequencies in the design phase, these motions can be kept within acceptable boundaries. There are many parameters that decides the natural frequency of a building and it can therefore be difficult to calculate it. LÄS MER

 4. 4. Hur motiverande samtal kan användas av sjuksköterskan vid övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Andersson; Johanna Eriksson; [2017-02-13]
  Nyckelord :Motiverande samtal; Sjuksköterska; Övervikt; Fetma; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är allvarliga hälsoproblem i Sverige och världen. Det kaninnebära ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, typ-2 diabetes, belastningsskador, vissatyper av cancer. Både övervikt och fetma kan bidra till sämre livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Förskolan, en harmonisk och givande arbetsmiljö eller en riskzon för stressrelaterad psykosocial ohälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Andersson; Jennifer Bengtsson Nygren; [2017]
  Nyckelord :Barnskötare; Förskola; Förskolechefer; Förskollärare; Förebyggande; Hälsa; KASAM; Kommunikation; Krav och kontroll; Ohälsa; Otillräcklighet; Psykosocial; Stress;

  Sammanfattning : Psykosocial ohälsa bland förskolechefer, förskollärare och barnskötare är idag ett växande problem som är mycket litet studerat. Stora barngrupper samt ökande brist på utbildade förskollärare med 1 förskollärare per 5,2 barn (Skolverket, se tabell 1) framförs ofta som anledningar till den ökade stressen. LÄS MER