Sökning: "Jennifer Lundblad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennifer Lundblad.

 1. 1. Service Managementstudenters förväntningar på arbete efter examen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Paula Nilsson; Jennifer Lundblad; [2019]
  Nyckelord :Förväntningar; kapital; socialisation; tjänstesektorn; Service Managementprogrammet; universitetsutbildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : En universitetsutbildning förser individen både med ny kunskap och personlig utveckling och syftar till att förbereda studenten för det kommande arbetslivet. Service Managementprogrammet är en universitetsutbildning vars ändamål är utbilda och förmedla kunskap för en framtida karriär inom tjänstesektorn. LÄS MER

 2. 2. "Jag har Baby blues" : En litteraturöversikt rörande kvinnors upplevelser av postpartum depression

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Melina Lilja; Jennifer Lundblad; [2018]
  Nyckelord :Postpartum depression; Experiences; nursing; Postpartum depression; Upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Postpartum depression (PPD) är ett tillstånd som kan uppkomma hos nyblivna mödrar, där mer än en av tio kvinnor drabbas. Olika typer av symtom kan uppstå som exempelvis skuldkänslor i sin föräldrarroll, sänkt stämningsläge och en känsla av hopplöshet inför sin livssituation. LÄS MER