Sökning: "Jennifer Lundin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennifer Lundin.

  1. 1. Att ge individanpassad kulturell omvårdnad : Sjuksköterskors upplevelser inom palliativ vård

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Christine Lundin; Jennifer Brännerud; [2011]
    Nyckelord :Palliativ vård; kultur; individuell vård; sjuksköterskors upplevelser;

    Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Betydelsen av begreppet kultur kan variera. I det här arbetet används begreppet kultur för människor från ett gemensamt ursprung och/eller med gemensamma kulturella uppfattningar. LÄS MER