Sökning: "Jennifer Möller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennifer Möller.

  1. 1. Designoptimering av stålchassi inom biogasapplikationer : - Ett kostnadseffektivt koncept för värmeväxlare i rötkammare

    M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

    Författare :Albin Möller Möller; Jennifer Wällstedt; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER