Sökning: "Jennifer Martins"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennifer Martins.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. Hästtjejers användning av sociala medier : Utmärker sig kundgruppen ifrån genomsnittet?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Erika Thoresson; Jennifer Martins; Christoffer Olsson; [2016]
  Nyckelord :sociala medier; kundgrupp; hästtjejer; kundsegmentering; marknadsföring; inbound marketing;

  Sammanfattning : Background: Marketing is something that is constantly changing. Today, social media is the focus and to utilize it for marketing is profitble. LÄS MER