Sökning: "Jennifer Olsen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennifer Olsen.

 1. 1. First Come, First Served: An Analysis of Birth Order Effects on Children's Time Use and Human Capital Development in Four Developing Countries

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jennifer Olsen; [2019]
  Nyckelord :Birth order; Human capital development; Cognition; Anthropometrics; Time use;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether, and to what extent, children's birth orders impact their human capital development and time use throughout their childhood, using data from a longitudinal cohort study of children from Ethiopia, India, Peru and Vietnam. Comparing children across households reveals significant birth order effects favouring first-born children's human capital development in all four countries. LÄS MER

 2. 2. Skapa eller inspirera : -Hur digitala verktyg i bildämnet används under tre bildlektioner på en högstadieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linus Johansson; Jennifer Olsen; [2018]
  Nyckelord :Bild; bildlärare; digitala verktyg; digitalisering; didaktiska triangeln; visuella metoder; skola;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie med syftet att studera hur digitala verktyg används vid bildlektioner. För att kunna besvara detta har vi observerat tre bildlektioner på samma skola i södra Sverige. LÄS MER