Sökning: "Jennifer Plejbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennifer Plejbo.

  1. 1. Din kropp är här, men du är någon annanstans : Depersonalisation i Just nu är jag här (2017)

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Jennifer Plejbo; [2019]
    Nyckelord :depersonalisation; existentialism; filosofi; psykiatri; Ståhl;

    Sammanfattning : Uppsatsen består av en komparativ läsning av Isabelle Ståhls debutroman Just nu är jag här och hennes idéhistoriska magisteruppsats Jag är någon annan: Psykiatrikerna Karl Jaspers och Viktor Emil von Gebsattels filosofiska perspektiv på depersonalisation med avseende på depersonalisationsproblematik. Syftet är att utifrån Ståhls magisteruppsats belysa både romanens huvudkaraktärs livsproblematik samt att argumentera för att romanen kan läsas i en existentiell litterär tradition. LÄS MER