Sökning: "Jennifer Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Jennifer Svensson.

 1. 1. Fysioterapeutisk intervention för ländryggs- och bäckensmärta postpartum samt dess effekt på smärtintensitet : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jennifer Svensson; Emelie Nyman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggs- och bäckensmärta är en normal konsekvens av graviditet och har identifierats hos cirka 50% av kvinnor, men problematiken kan leda till både mentala och fysiska påfrestningar för modern. Efter förlossning fortsätter ländryggs- och bäckensmärta vara ett problem hos många kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Hur motiverar svenska börsbolag sina nedskrivningar på goodwill? : Ett retoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jennifer Stenroos; Helena Zetterström; [2022]
  Nyckelord :Retorik; motiveringar; nedskrivningar; goodwill;

  Sammanfattning : Goodwill has been a controversial matter both in question of definition and whether it should be handled with impairments or not. This study does not aim to examine its definition, but to examine how Swedish companies motivate their goodwill impairments. LÄS MER

 3. 3. Sinnenas användning inom fastighetsmäklarbranschen : En studie om fastighetsmäklarens involvering av spekulantens sinnen och fastighetsmäklarföretagets medvetenhet om teorin bakom fenomenet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jennifer Svensson; Rebecca Jansson; [2022]
  Nyckelord :Sensory involvement; sensory marketing; real estate agents; house viewing; Sinnesinvolvering; sensorisk marknadsföring; fastighetsmäklare; bostadsvisning;

  Sammanfattning : Uppsatsens bakgrund lyfter fastighetsmäklares främsta uppgift vilket är att marknadsföra och presentera uppdragsgivarens bostad samt beakta dennes ekonomiska intresse genom att nå högsta möjliga slutpris. Flera forskare är överens om att marknadsföringsaktiviteter i dagens samhälle bör sträva efter att nå kunderna på ett djupare plan då kunder numera kan anses förvänta sig en känslobetonad upplevelse i samband med ett köp. LÄS MER

 4. 4. Effekten av ett passivt vs. aktivt interaktivt användarstöd : Hur ett hjälpverktyg kan påverka användningen av en ny digital plattform

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Jennifer Svensson; [2021]
  Nyckelord :passiv och aktiv; interaktivitet; konceptuella modeller; message design; feedback; användarupplevelse;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur ett interaktivt hjälpverktyg i form av ett användarstöd kunde bidra med hjälp vid användningen av en ny digital plattform. Undersökningen fokuserade på skillnaden mellan ett passivt och ett aktivt tillvägagångssätt och mer specifikt vilken effekt ett användarstöd av varje art hade på användaren och dess upplevelse. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans attityd gentemot patienter med opioidberoende som upplever smärta – Hur det påverkar smärtbehandlingen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Svensson; Jennifer Westergren; [2020-08-06]
  Nyckelord :Opioider; opioidberoende; smärtbehandling; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse av en obehaglig känsla som uppstår vid vävnadsskada eller potentiell vävnadsskada. Underbehandlad smärta är ett stort problem inom sjukvården och det är viktigt att lämplig smärtbehandling väljs utifrån varje enskild patient. LÄS MER