Sökning: "Jennifer Wall"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jennifer Wall.

 1. 1. Momentstyv anslutning mellan vägg och gavelspets i trämoduler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :David Cicek; Jennifer Eklund; [2019]
  Nyckelord :Connection; moment stiffness; gable tip; gable wall; prefabricating; wind load.; Anslutning; momentstyv; gavelspets; gavelvägg; prefabricering; vindlast;

  Sammanfattning : Studien omfattar anslutningen mellan vägg och gavelspets i ett prefabriceratenplanshus i trä. Huset är uppbyggt av saxtakstolar och få innerväggar för attdärigenom erhålla en öppen planlösning. LÄS MER

 2. 2. Robot mimicking human eye movements to test eye tracking devices

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :JENNIFER TANNFELT WU; [2018]
  Nyckelord :Robot eyes; eye tracking; testing robot; humanoid eyes; saccade trajectory planning;

  Sammanfattning : Testing of eye tracking devices is done by humans looking at well defined stimuli. This way of testing eye trackers is not accurate enough because of human errors. The goal of this thesis is to design and construct reliable robotic eyes that can mimic the behaviour of human eyes. LÄS MER

 3. 3. Horizontal natural frequency in a 10 story building : A comparison between CLT and concrete using estimate calculations

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jennifer Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Horizontal natural frequency; tall timber building; timber structure; CLT; wind induced motion; tall CLT building; Horisontell egenfrekvens; hög träbyggnad; höga trähus; KL-trä; vindinducerade rörelser; högt KL-hus;

  Sammanfattning : Tall slender buildings are easily set in motion by wind and earthquakes but by estimating the buildings horizontal natural frequencies in the design phase, these motions can be kept within acceptable boundaries. There are many parameters that decides the natural frequency of a building and it can therefore be difficult to calculate it. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan radarsignaler och fukthalt i en lättbetongkonstruktion

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Jennifer Gellerstedt; Simon Westman; [2017]
  Nyckelord :moisture content; radar; gravimetric method; lightweight concrete; fukthalt; radar; gravimetrisk metod; lättbetong;

  Sammanfattning : Fukt i byggnader är vanligt och kan leda till skador. Fukten kan ge upphov till mögel och röta, vilket inte är bra för människors hälsa. Fukten kan också påverka olika egenskaper hos byggnadsmaterialen såsom hållfasthet, värmeisoleringsförmåga och ge dimensionsförändringar. LÄS MER

 5. 5. How does the height of a chair influence the pressure distribution inside and underneath a transfemoral prosthetic socket whilst seated?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Jennifer Hägg; Signe Sander Nielsen; [2016]
  Nyckelord :transfemoral amputee; pressure distribution; load distribution; sitting; subjective comfort; transfemoralt amputerade; tryckfördelning; lastfördelning; sittande; subjektiv komfort;

  Sammanfattning : Although sitting is a large part of everyday life is the influence of the sitting positions and chair design on pressure and load distribution as well as comfort for transfemoral amputees quite unexplored. The aim of this study was therefore to examine this further. LÄS MER