Sökning: "Jenny Åkerblom Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Åkerblom Olsson.

  1. 1. ”Konflikt är när man tycker olika, så tänker jag” : Hur förskollärare uppfattar konflikter i förskolan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Lina Björklund Andersson; Jenny Åkerblom Olsson; [2019]
    Nyckelord :förskola; konflikt; konflikthantering; konflikthanteringsstrategier;

    Sammanfattning : Förskollärare har ett stort ansvar i förskolan för att skapa en lärorik och trygg miljö i verksamheten. Förskollärare ska kunna förebygga och handleda barn i deras konflikter för att på bästa sätt låta barn utveckla sin kommunikation och sitt samspel med andra. LÄS MER