Sökning: "Jenny Österman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Österman.

 1. 1. Kan fyra veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på Nacka tingsrätt? : En kvantitativ interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jenny Österman; Sanna Lindstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att studera om yoga kan minska stress hos domstolshandläggare vid mark- och miljödomstolen i nacka tingsrätt. Frågeställning: Kan fyra veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på Nacka tingsrätt? Den sekundära frågeställningen är: Finns det ett samband mellan den självuppskattade stressen och de fysiologiska testerna? Metod För att få bästa möjliga pålitlighet har två olika enkäter samt två olika fysiologiska tester används före- och efter interventionen. LÄS MER

 2. 2. Går det att påverka hur mycket tid som går till obetalt hemarbete? : En kvantitativ studie av vilket inflytande kvinnans utbildningsnivå och position på arbetsmarknaden har på tiden i obetalt hemarbete.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Österman; [2002]
  Nyckelord :hemarbete; utbildning; social status; förvärvsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER