Sökning: "Jenny Abrahamsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Jenny Abrahamsson.

 1. 1. The impact of connection stiffness on the global structural behavior in a CLT building : A combined experimental-numerical study

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jenny Abrahamsson; Filip la Fleur; [2021]
  Nyckelord :CLT; Cross Laminated Timber; Connection; Rotational Stiffness; Moment Capacity; Modelling; FEM.;

  Sammanfattning : Cross Laminated Timber (CLT) has in recent years become a more important building material. This means that the demand for accurate calculation methods in building standards such as Eurocode 5 has increased. There is limited knowledge about the connections in CLT buildings which is an important part of a CLT structure. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa med kooperativt lärande i de lägre årskurserna : En enkätstudie om svenska lärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jenny Abrahamsson; [2021]
  Nyckelord :årskurs F-3; kooperativt lärande; lärare; erfarenhet; undervisning; undervisningssätt; undervisningsmetod; utbildning; grupparbete; struktur; grupper;

  Sammanfattning : Undervisningsmetoden kooperativt lärande bygger på ett strukturerat instruktions- och sam- arbetsbaserat smågruppslärande där eleverna arbetar tillsammans för att maximera deras egna och andras inlärning när det kommer till ämneskunskaper samt utveckling av språk- liga, demokratiska och sociala förmågor. Undervisningsmetoden är starkt kopplad till teorin om positivt ömsesidigt beroende, men utgår även till viss del från socialkonstruktivismen, där det sociala lärandet och den proximala utvecklingszonen är betydande beståndsdelar. LÄS MER

 3. 3. FRIVILLIGT ENSAMSTÅENDE : Kvalitativ intervjustudie om kvinnors erfarenheter i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal i samband med assisterad befruktning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Abrahamsson; Jenny Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Interaktionsteori; Normer; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 blev det möjligt för ensamstående kvinnor i Sverige att genomgå assisterad befruktning. Nuvarande forskning har bristfällig kunskap om kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal och fokuserar mestadels på varför kvinnor frivilligt väljer assisterad befruktning och uppfostra barnen som ensamstående. LÄS MER

 4. 4. Hur har förskollärares arbete med språkundervisningen i förskolan förändrats?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Attesten; Jessica Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet i förskolan; undervisning; språkundervisning; språk;

  Sammanfattning : Bakgrund Undersökningen bygger på forskning och litteratur samt styrdokument för förskolan. Vårt fokusområde för studien berör hur förskollärares arbete med språkundervisningen förändrats. LÄS MER

 5. 5. Utökade krav för svetsade stålkonstruktioner vid efterbehandling av svetsar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Erika Olsson; Jenny Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Fatigue; fatigue strength; weld; Post Weld Treatment; acquis; Utmattning; utmattningshållfasthet; svets; Post Weld Treatment; regelverk;

  Sammanfattning : Stålindustrin står för 7 % av världens koldioxidutsläpp. För att minska industrins miljöpåverkan är ett alternativ att introducera konstruktioner i höghållfasta stål eftersom det ger möjlighet till slankare konstruktioner och därmed mindre materialåtgång. LÄS MER