Sökning: "Jenny Alexandersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jenny Alexandersson.

 1. 1. Förändring av layout och produktionsflöde : Med fokus på förbättringar och struktur i produktionen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Alexandersson; [2018]
  Nyckelord :Produktionsteknik; Maskinteknik; Lean;

  Sammanfattning : This project has been implemented as a degree of Bachelor of Science in Innovation and Design at the Faculty of Health, Science and Technology at the University of Karlstad. The project started in November 2017 and continued to May 2018. The most of the work has been performed on the company KD: Solskydd AB in Degerfors. LÄS MER

 2. 2. Styrningsrationalitet i svenska kommuner - en fråga om ideologi? : En komparativ studie om sambandet mellan ideologi och styrningsrationalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Jenny Alexandersson (Weimers); [2012]
  Nyckelord :Styrningsrationalitet; New Public Management; Traditional Bureucracy; Kommuner;

  Sammanfattning : This paper is about if municipal council's ideology affect steering in the municipalities of Vellinge and Fagertsa. Vellinge has for a long time been governed by Sweden's conservative party Moderaterna. Fagersta has for a long time been governed by Sweden's left party Vänsterpartiet. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos kvinnor som överlevt bröstcancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lisa Alexandersson; Jenny Thörnqvist; [2012]
  Nyckelord :bröstcancer; överlevare; livskvalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Talent management- en strategi för att vässa de vassaste?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Jenny Alexandersson; Anna Wikman; [2009]
  Nyckelord :Talent management; talang; kompetensförsörjning; karriärutveckling; high potential;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att konkurrensen kring talangfulla medarbetare aldrig förr varithårdare och att ha strategier för att behålla dessa blir därför viktigt. En strategi som syftar till att görajust detta är talent management. LÄS MER