Sökning: "Jenny Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade orden Jenny Andersson.

 1. 1. Har fermenterad kimchi i jämförelse med färsk kimchi effekt på fasteblodglukos hos vuxna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nicole Andersson; Iman Issa; [2021-08-06]
  Nyckelord :Kimchi; diabetes; fasteblodglukos; random; fermenterad kimchi; färsk kimchi; fasting blood glucose; fermented kimchi; fresh kimchi;

  Sammanfattning : Abstract Title: Does fermented kimchi in comparison with fresh kimchi have an effect on fasting blood glucose in adults? Authors: Iman Issa and Nicole Andersson Supervisor: Klara Sjögren Examiner: Jenny van Odijk Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: May 26, 2021 Background: Diabetes is one of the leading causes of death and it is proportional equivalent with age. Obesity and low physical activity increase the risk of developing diabetes. LÄS MER

 2. 2. Att definiera våld i skolan : En intervjustudie med lärare om hur våld hanteras i gymnasiesärskolan och yrkesgymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Jenny Andersson; Per Persson; [2021]
  Nyckelord :workplace environment; violence; work-related violence; secondary school; arbetsmiljö; våld; arbetsrelaterat våld; gymnasieskola;

  Sammanfattning : This study has examined how teachers from three integrated secondary schools – one which provides education for students with special needs and two vocational schools –define violence. The definitions have been linked to whether the schools tend to display a workplace environment perspective or a crime perspective on violence, and how these perspectives are expressed. LÄS MER

 3. 3. Legitimitetsarbete genom hållbarhetsredovisning : En kvalitativ studie kring köttindustrins hållbarhetsredovisning och legitimitetsbyggande gentemot sina intressenter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alice Andersson; Jenny Hammarberg; Anna Matsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att bemöta anhöriga : Sjuksköterskors erfarenheter vid vård i livets slutskede: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carina Andersson; Jenny Maria Andersson; [2021]
  Nyckelord :family; general literary review; interaction; palliative care; allmän litteraturöversikt; bemötande; familj; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anhöriga kan uppleva att stödet från sjuksköterskor vid vård i livets slutskede brister. Situationen kring vården i livets slutskede kan vara obekant och i vissa fall skrämmande för de anhöriga och de kan känna sig överväldigade och inte rustade för de känslor som uppkommer samt de beslut som måste fattas. LÄS MER

 5. 5. Praktisk utfodring av katter i Sverige : en enkätundersökning om hur kattägare utfodrar sina katter och var de hämtar information om foder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jenny Andersson; Caroline Axelsson; [2021]
  Nyckelord :enkät; godis; fodermängd; foderval; färskfoder; förtroende; torrfoder; våtfoder;

  Sammanfattning : Hur svenska kattägare utfodrar sina katter i praktiken och var de inhämtar information om foder är ett relativt outforskat ämne. Att få bättre förståelse för vad som är viktigt för kattägare i deras val av foder kan öka djurhälsopersonalens förmåga och kompetens att ge råd kring nutrition. LÄS MER