Sökning: "Jenny Ankarstrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Ankarstrand.

 1. 1. Ge egenvårdsråd till föräldrar : En intervjustudie om distriktssköterskors erfarenheter i telefonrådgivning

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Martina Holst; Jenny Ankarstrand; [2021]
  Nyckelord :Communication; Community Health Centres; Orem; Telephone counselling; Qualitative Content Analysis; Kommunikation; Kvalitativ innehållsanalys; Orem; Telefonrådgivning; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla telefonsamtal från föräldrar till vårdcentralen får hälften av dessa egenvårdsråd till sina barn, vilket kan främja hälsa, förhindra och förebygga sjukdom. Om förmågan till egenvård sviktar hos föräldrarna har distriktssköterskorna en viktig roll i att stötta och undervisa. LÄS MER

 2. 2. Livet efter stroke : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Ankarstrand; Jenny Hansen; [2013]
  Nyckelord :experiences; lifeworld; literature review; people; nurse; erfarenheter; litteraturöversikt; livsvärld; personer; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en vanlig förekommande hjärt- och kärlsjukdom världen över. Vid stroke uppstår en skada i hjärnan på grund av syrebrist. Orsaken är antingen en infarkt eller en blödning i hjärnans kärlsystem. Detta kan leda till fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. LÄS MER