Sökning: "Jenny Behrami"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Behrami.

  1. 1. Placerad produktreklam i modebloggar : - En studie om placerad produktreklam i svenska modebloggar och dess påverkan på bloggläsarna.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Jenny Behrami; [2012]
    Nyckelord :Blogg; modeblogg; placerad produktreklam; reklam i bloggar; marknadsföring i bloggar;

    Sammanfattning : Att marknadsföra sig rätt har idag blivit A och O för företag. För att överleva är det av högsta vikt att finna nya forum att placera sin reklam i. Idag finns det dock så mycket reklam som cirkulerar i samhället att företagen måste konkurrera om konsumenternas uppmärksamhet. LÄS MER