Sökning: "Jenny Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Jenny Bengtsson.

 1. 1. Anxiety as a mediating factor of perfectionism and needs thwarting in relation to exercise dependence in team sports

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Bengtsson; Ulrika Skräddar; [2020]
  Nyckelord :anxiety; basic psychological needs; exercise dependence; mediation; needs thwarting; perfectionism; self-determination theory; socially prescribed perfectionism; behovsfrustration; grundläggande psykologiska behov; mediering; perfektionism; självbestämmandeteorin; socialt orienterad perfektionism; träningsberoende; ångest;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to investigate the relationship between exercise dependence, basic psychological needs, perfectionism and anxiety. Specifically, the purpose was to examine if the relationship between psychological needs thwarting and exercise dependence as well as socially prescribed perfectionism and exercise dependence was mediated by anxiety. LÄS MER

 2. 2. Införandet av GDPR ( SFS 2018:218) i förskolan Technoapati - En konsekvens av GDPR

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Gustavsson; Julia Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förändring; kommunikation; lagar; styrdokument; yrkesroll;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har GDPR-lagens införande i- och påverkan på förskolan studerats. Vi har utgått från en frågeställning, och sett på denna utifrån olika perspektiv. Det första fokuset i studien ligger på hur förskolorna har valt att implementera lagen i deras verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Presence of desmin in human head and neck muscles : A pilot study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Jenny Bengtsson; Olivia Kristensson; [2020]
  Nyckelord :Desmin; Muscle fiber;

  Sammanfattning : Background. Human head and neck muscles have a special morphology and fiber type composition, different from limb and trunk muscles. Recent studies show that human muscles in palate differ from limb by having a unique cytoarchitecture. A subgroup of muscle fibers lacked cytoskeletal protein desmin and C-terminus of dystrophin molecule. LÄS MER

 4. 4. Från falska narrativ till informationspåverkan : en narrativ analys av ryska statsmediers rapportering om Sverige

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jenny Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :informationspåverkan; påverkanskampanjer; desinformation; Sputnik; RT; strategiska narrativ;

  Sammanfattning : This thesis offers an insight in how information influence works in the digital modern age, through the use of strategic narratives in news reporting. The study uses a combination of a textual and narrative analysis in order to examine what kind of patterns are possible to distinguish in how the Russian state-funded news agencies RT and Sputnik are portraying Sweden in their reporting. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarsamtalets påverkan på motivation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Jenny Bengtsson; Victoria Donderer; [2018]
  Nyckelord :medarbetarsamtal; performance appraisal interview; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ny kunskap om medarbetarsamtal och hur det kan påverka medarbetarens motivation. Anledningen till att studera detta område är för att hjälpa en given organisation i dess utveckling av medarbetarsamtal. LÄS MER