Sökning: "Jenny Burman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jenny Burman.

 1. 1. Stöd till barn till frihetsberövade föräldrar : - En intervjustudie med representanter från tre olika stödverksamheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefin Liljedahl; Jenny Burman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser i samband med deras barns död på en intensivvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Björkén Burman; Jenny Friström; [2014]
  Nyckelord :child; death; intensivecareunits; parents; experiences; barn; död; intensivvårdsavdelning; upplevelser; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödsfall bland barn i Sverige är ovanligt. Ungefär 98 % av alla barn som vårdas på intensivvårdsavdelning överlever upp till vuxen ålder. Detta gör att sjukvården saknar erfarenhet av omhändertagande av föräldrarna till ett döende barn. Ett barns död väcker starka känslor hos föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. Stormar i Sydsverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Jenny Burman; [2014]
  Nyckelord :Meteorologi; Stormar; Geostrofisk vind; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Many people believe that there are more windstorms today than before. In order to find out, it requires knowing what defines a windstorm: the average wind speed must exceed 24,4 m/s to be classed as a windstorm. The average wind speed is measured for a 10 minute period. LÄS MER