Sökning: "Jenny Claesson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Jenny Claesson.

 1. 1. Innovativt gruppklimat på arbetsplatser : Förklarat utifrån arbetsKASAM och socialt stöd från kollegor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Claesson; Sandra Nordin; [2020]
  Nyckelord :Team climate; work group innovation; work environment; work related sense of coherence; social support;

  Sammanfattning : Det är åtråvärt för arbetsgivaren att ha medarbetare som är innovativa och det är utvecklande för arbetsgruppen att medlemmarna i gruppen besitter förmågan att vara nytänkande och kreativa. Studien har inriktat sig på innovation och psykosocial arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Bildlitteracitetens roll i en svensk bildundervisningskontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Denise Björkenstam; Jenny Claesson; [2018]
  Nyckelord :Bildlitteracitet; Bildspråk; Bildgrammatik; Kommunikation; Bildundervisning; Visuell litteracitet;

  Sammanfattning : Denna studie är en fortsättning på ett tidigare arbete på grundnivå inom samma område, där vi började utkristallisera det vi benämnt bildlitteracitet. Bildlitteracitet har vi definierat som visuellt tänkande, analys och tolkning samt kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Fördelar och hinder med utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Theresé Claesson; Jenny Lammi; [2018]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; naturorienterande ämnen och förskoleklass till årskurs 6;

  Sammanfattning : Kunskapen om utomhuspedagogik har blivit mer aktuell för att komma ifrån den traditionella klassrumsundervisningen som sker inomhus. Det skapar möjlighet att den teoretiska kunskapen kan läras in praktiskt som kan ge eleverna fler inlärningsstrategier och som bidrar till inkludering. LÄS MER

 4. 4. Att lära i utomhusmiljö : Elevers och lärares syn på utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen, årskurs F-1

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Theresé Claesson; Jenny Lammi; [2018]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusundervisning; naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Inledning: Utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen kan med sina praktiska, taktila och visuella inslag underlätta elevernas inlärning. Undervisning utomhus kan även utgöra ett komplement till den teoretiska undervisningen i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenhet av att administrera intravitreala injektioner

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilie Anderzon; Jenny Claesson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER