Sökning: "Jenny Claesson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Jenny Claesson.

 1. 1. Bildlitteracitetens roll i en svensk bildundervisningskontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Denise Björkenstam; Jenny Claesson; [2018]
  Nyckelord :Bildlitteracitet; Bildspråk; Bildgrammatik; Kommunikation; Bildundervisning; Visuell litteracitet;

  Sammanfattning : Denna studie är en fortsättning på ett tidigare arbete på grundnivå inom samma område, där vi började utkristallisera det vi benämnt bildlitteracitet. Bildlitteracitet har vi definierat som visuellt tänkande, analys och tolkning samt kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Fördelar och hinder med utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Theresé Claesson; Jenny Lammi; [2018]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; naturorienterande ämnen och förskoleklass till årskurs 6;

  Sammanfattning : Kunskapen om utomhuspedagogik har blivit mer aktuell för att komma ifrån den traditionella klassrumsundervisningen som sker inomhus. Det skapar möjlighet att den teoretiska kunskapen kan läras in praktiskt som kan ge eleverna fler inlärningsstrategier och som bidrar till inkludering. LÄS MER

 3. 3. Att lära i utomhusmiljö : Elevers och lärares syn på utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen, årskurs F-1

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Theresé Claesson; Jenny Lammi; [2018]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusundervisning; naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Inledning: Utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen kan med sina praktiska, taktila och visuella inslag underlätta elevernas inlärning. Undervisning utomhus kan även utgöra ett komplement till den teoretiska undervisningen i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenhet av att administrera intravitreala injektioner

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilie Anderzon; Jenny Claesson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Digitala hjälpmedel i matematik : Många om och men

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Marcus Mattsson; Jenny Claesson; [2014]
  Nyckelord :Dator; Digitalisering; Hypotetiskt-deduktiv; Kvantitativ; Matematik; Surfplatta; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka implementationen av digitala hjälpmedel imatematikundervisningen på gymnasiet samt jämföra gymnasieelevers uppfattning medtidigare forskningsresultat. Arbetet influeras av en positivistisk hållning till kunskap ochbygger på en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning hos gymnasieelever. LÄS MER