Sökning: "Jenny Danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jenny Danielsson.

 1. 1. Interna flödesprocesser : En fallstudie av LKAB Malmbergets process för hantering av arbetskläder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Danielsson; Johanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Lagerstyrning; Interna processer; Optimering; Informationsdelning; RFID;

  Sammanfattning : På dagens allt mer konkurrensutsatta marknad har det blivit allt viktigare för företag att effektivisera hela sina försörjningskedjor. Detta eftersom det är dessa som tävlar mot varandra snarare än konkurrens mellan enskilda företag. LÄS MER

 2. 2. Fysisk säkerhet : Skydd av IT-utrustning och information

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Jenny Danielsson; [2012]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Informationstillgångar; Fysisk säkerhet; Fysiska hot; ISO-27002;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet handlar om att skydda sin information och bevara informationens tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet samt spårbarhet. Fysisk säkerhet inom informationssäkerhet innebär att skydda sina informationstillgångar mot fysiska hot. LÄS MER

 3. 3. Twittertåget - resan mot ett förbättrat anseende? : En studie om twittrande resenärers attityd till SJ AB:s kommunikation genom Twitter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Danielsson; Lotta Rauséus; [2011]
  Nyckelord :Twitter; SJ AB; attityd; anseende; kommunikation; sociala medier;

  Sammanfattning : Utvecklingen av sociala medier har inneburit både möjligheter och hot för företag i deras anseendehantering. Sociala medier som Twitter ger kunder möjlighet att vara opinionsbildare och snabbt sprida information. LÄS MER

 4. 4. Hur integreras och inkluderas nyanlända elever i förskolan och grundskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning

  Författare :Jenny Bengtsson; Sandra Danielsson; [2011]
  Nyckelord :inkludering; integrering;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer vi att med utgångspunkt i ett mångkulturellt samhälle lägga vikten på hur elever och barn utan det svenska språket integreras och inkluderas i förskolan och grundskolan. För att tydliggöra arbetet kommer vi att fokusera på det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Bostadsrättsföreningens ekonomi, en bortglömd faktor vid värdering av bostadsrätter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Martin Danielsson; Jenny Johansson; [2010]
  Nyckelord :värdering bostadsrätt; bostadsrättsförening;

  Sammanfattning : .... LÄS MER