Sökning: "Jenny Eidolf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Eidolf.

 1. 1. Självkännedom och självledarskap som möjliggörare för effektiv samverkan och kollektiv intelligens : Att skala upp ledarskapet genom att inkludera alla i organisationen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Jenny Eidolf; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Psykologisk trygghet som möjliggörare för att vara i ständig förnyelse : Hur byggs kapacitet i en organisation för att möta kraven i en komplex, oförutsägbar och snabbföränderlig omvärld?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Jenny Eidolf; [2020]
  Nyckelord :Psychological safety; learning organization; culture of continuous improvement; innovation culture; continuous renewal; VUCA; change management; agile organizations; Psykologisk trygghet; lärande organisation; förbättringskultur; innovationskultur; ständig förnyelse; VUCA; förändringsledning; agila organisationer;

  Sammanfattning : VUCA är ett begrepp, som används för att beskriva den komplexa, oförutsägbara och snabbrörliga omvärld vi lever i idag. Det talas ofta om ett paradigmskifte och att det kommer krävas nya managementmodeller för att framgångsrikt leda organisationer. LÄS MER