Sökning: "Jenny Emnér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Emnér.

  1. 1. Barn vill vara delaktiga vid val av avledning : En observationsstudie av barn i samband med perifer venpunktion

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Jenny Emnér; Kristina Strömgård; [2020]
    Nyckelord :avledning; barn; hanterbarhet; vård procedurer; delaktighet;

    Sammanfattning : Barn som genomgår en venpunktion inom vården, utsätts för en situation som för dem kan vara skrämmande. Forskning visar att avledning har god effekt på smärta samt oro i samband med smärtsamma procedurer och avledning har därför i många år varit en del av arbetsmetoderna inom vården med barn. LÄS MER