Sökning: "Jenny Ericsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Jenny Ericsson.

 1. 1. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Katrinehill i Sundsvall

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Ericsson; Erika Tjernberg; [2019]
  Nyckelord :pollinering; ängsmark; blomning; gestaltning; rekreation;

  Sammanfattning : Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. LÄS MER

 2. 2. Inkluderingens gräns

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Amundsen; Jessica Ericsson; [2018]
  Nyckelord :inkludering; exkludering; en skola för alla;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fel signaler- en diskursanalys av den kommunpolitiska sprutbytesdebatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Adisa Gasi; Jenny Li Ericsson; [2014]
  Nyckelord :discourse; Sweden; syringe exchange; addicts; drug policy; harm reduction; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 1980 an epidemic outbreak of hiv occurred around the world. One of the bigger target groups was drug addicts. This was the start point of what came to be called the harm-reduction movement. One of the main interventions of this movement was and still is needle exchange. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar dagens sociala barnavård? : Historia eller försvårande omständigheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lund Sophia; Jenny Ericsson; [2014]
  Nyckelord :Social service; adolescents; treatment; intention; outcome; social child care; Socialtjänst; ungdomar; bemötande; intentioner; utfall. social barnavård;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att visa hur historien kring barnavården påverkat dagens sociala barnavård, vilka förändringar som har skett och vilka äldre syn- respektive arbetssätt som finns kvar. Vi vill även undersöka dagens intentioner med det sociala barnavårdsarbetet, finns det eventuella hinder som försvårar dessa?Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning av socialtjänstens barnavårds historia, lagförändringar, förhållningssätt, etik och ungdomars röst. LÄS MER

 5. 5. En studie om studenters upplevda kontrollokus och akademiska motivation i relation till arbetslivserfarenhet och ålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Jenny Çoktel Ericsson; Madeleine Tidehorn; [2014]
  Nyckelord :Work experience; age; internal motivation; external motivation; amotivation; locus of control; Arbetslivserfarenhet; ålder; intern motivation; extern motivation; amotivation; kontrollokus;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka skillnader mellan olika studentgrupper uppdelat efter år av arbetslivserfarenhet och ålder. Detta för att se om arbetslivserfarenhet och ålder hade någon betydelse för studenters interna motivation, externa motivation, amotivation och kontrollokus. LÄS MER