Sökning: "Jenny Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Jenny Eriksson.

 1. 1. Varför har Sverige hittills inte haft en kvinnlig statsminister? : En jämförandestudie mellan Sverige, Norge samt Danmark kring betydelsen av hög utbildning och engagemang.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Eriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate and compare party leaders in Sweden, Norway and Denmark based on Jenny Madestam's research on how party leaders are elected and see if demonstrated loyalty, previous assignments in politics and higher education are criterias that are more difficult for women to fulfill than it is for men and if it could then be one of many reasons that led to the fact that in Sweden there has not been a female prime minister so far. In Madestam's research it emerged that in Sweden's parties it was important with, among other things, these criteria when a new party leader was to be appointed, then it was discussed whether these criteria were more favorable for men than women as women have historically been more at home than men. LÄS MER

 2. 2. Spela en fiddel : En kreativ studie av folklorkaraktärer inom Terry Pratchetts Skivvärld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jenny Lindberg Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Terry Pratchett; Näcken; folklore; sagor; magisk musik;

  Sammanfattning : This essay is a creative study of how characters are depicted in Terry Pratchett’s Discworld, based on three novels of Pratchett, translated to Swedish: Häxor i Faggorna (1994), Svinvinternatt (2005), and Levande musik (2001). The creative part will be a short story written by me, where I put the well-known character Näcken from Swedish folklore into Pratchett’s imaginary world Discworld. LÄS MER

 3. 3. “Teknik är så mycket mer än bara skruvar och muttrar”

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jenny Eriksson; Helena Falkstad; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; teknik; läroplanen; artefakt; uppfattning; vardagsteknik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar tekniksamt hur deras kunskap om teknik och tidigare utbildning påverkar teknikundervisningen iförskolan. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod i form av semistruktureradeintervjuer som genomförts med fyra förskollärare från tre kommuner i södra Sverige. LÄS MER

 4. 4. Skolsituationen för barn och ungdomar med autism utan intellektuell funktionsnedsättning : Ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jenny Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Parent survey; high-functioning autism; school; support; environment; Föräldraenkät; högfungerande autism; skola; stöd; miljö;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns en stor variation avseende behov av stöd och anpassning i skolan för barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Begränsningar i social kommunikation, förmåga att se sammanhang, bristande exekutiv förmåga och känslighet för sensoriska intryck kan skilja sig mycket och är utmaningar skolan behöver ta hänsyn till. LÄS MER

 5. 5. Individfaktorer för gränssättning i flexibelt arbete : Tjänstemäns upplevelser av work-life balance

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Jenny Eriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Författare: Jenny Eriksson Titel: Individfaktorer för gränssättning i flexibelt arbete – tjänstemäns upplevelser av work-life balance Kurs: Examensarbete i arbetshälsovetenskap, masternivå Lärosäte: Högskolan i Gävle Problemformulering: Tjänstemän beskrivs i litteraturen vara en yrkesgrupp som har svårt att upprätthålla gränsen mellan arbete och fritid på grund av tidspress och otydliga förväntningar på tillgänglighet. Balans mellan arbete och fritid är viktig för ett hållbart arbetsliv och obalans kan leda till minskad återhämtning och sjukskrivning som följd. LÄS MER