Sökning: "Jenny Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Jenny Eriksson.

 1. 1. Vårdnadshavares uppfattning om specialpedagogens arbetsuppgifter i förskolan En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Eriksson; Hannele Tiensuu; [2020-03-27]
  Nyckelord :kvantitativ; specialpedagog; information; vårdnadshavare; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka fyra slumpmässigt utvalda förskolor för att ta reda på hur stor kunskap vårdnadshavare till barn i förskoleåldern har om specialpedagogens arbetsuppgifter. De centrala frågeställningarna var: Hur stor andel av de tillfrågade vårdnadshavarna har vetskap om deras barns förskola har tillgång till en specialpedagog? Vad anser vårdnadshavarna om tillräckligheten kring informationen om specialpedagogens arbetsuppgifter? Hur önskar vårdnadshavarna att specialpedagogens insatser skulle se ut och vilken hjälp skulle de vilja ha? Studien har haft sin teoretiska ingång utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och undersökte vårdnadshavare som grupp. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap inom äldreomsorgen : En kvantitativ studie om sambandet mellan upplevelsen av ledarskap och chefens kommunikation, motivation, konflikthantering och närvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jenny Eriksson; Sara Klaesson; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; äldreomsorg; undersköterskor; vårdbiträden; chef; kommunikation; motivation; konflikthantering; närvaro;

  Sammanfattning : Ledarskap är en viktig faktor för att en verksamhet ska fungera bra, och det är chefens uppgift att se till att det fungerar. Syftet med studien är att undersöka om chefens kommunikation, motivation, konflikthantering och närvaro påverkar upplevelsen av ledarskapet inom äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Låt oss bli bra, vara bra och sen prata om det : En kvalitativ studie om arbetsgivares syn på employer branding, work-life balance och kopplingen där emellan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Jenny Eriksson; Annie Neidre; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; work-life balance;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skapa förståelse för vad employer branding och work-life balance innebär för arbetsgivare, samt förstå hur arbetsgivare ser på kopplingen mellan dessa två begrepp. Ett starkt employer branding är viktigt för organisationer då de vill attrahera kompetent arbetskraft. LÄS MER

 4. 4. Brandbelastning i träbyggnader : Jämförande beräkning och kartläggning om hur branschen hanterar permanet brandbelastning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Eriksson; Löfgren Jenny; [2020]
  Nyckelord :Fire load; Permanent fire load; charing; tall wood building; Boverket; fire; delamintion; combustible structure; Brandbelastning; Permanent brandbelastning; förkolningshastighet; flervåningshus i trä; Boverket; delaminering; brännbar stomme;

  Sammanfattning : Wood is a renewable material, it is strong in relation to its weight, climate smart but also combustible. Owing to its many advantages and the easy access in Sweden, wood is motivated as a topical building material. However, the aspects related to the combustible nature need to be considered in the design of buildings with a wooden frame. LÄS MER

 5. 5. ”Vad händer om jag gör fel?” : en kvalitativ innehållsanalys av appar anpassade för användning i ämnet svenska i grundskolans tidigare år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Eriksson; Anna Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Analysverktyg; appar; läs- och skrivutveckling; trial and error; behaviorism; sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Forskning som analyserar appar och dess användning vid läs- och skrivutveckling är ett tämligen outforskat område. Syftet med studien är att analysera och belysa funktionen hos appar som är anpassade för och används i grundskolans åk 1–3 i ämnet svenska inom området läsa och skriva. LÄS MER