Sökning: "Jenny Fälth-Ling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Fälth-Ling.

  1. 1. En studie av ämnesklassifikationssystemet Outline.

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Jenny Fälth-Ling; [2001]
    Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : This essay deals with classification of images using the subject classification system Outline. This classification system is used in regional museums and they do often have large collections of pictures. The regional museums have their main focus of culture history. The purpose is to look at Outline from four different aspects: 1. LÄS MER