Sökning: "Jenny Falk"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Jenny Falk.

 1. 1. On Pollard's rho method for solving the elliptic curve discrete logarithm problem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jenny Falk; [2019]
  Nyckelord :elliptic curves; Pollard s rho method; elliptic curve discrete logarithm problem; cryptography; adding walk; mixed walk; cycle-detecting algorithm; iterating function; random walk;

  Sammanfattning :     Cryptosystems based on elliptic curves are in wide-spread use, they are considered secure because of the difficulty to solve the elliptic curve discrete logarithm problem. Pollard's rho method is regarded as the best method for attacking the logarithm problem to date, yet it is still not efficient enough to break an elliptic curve cryptosystem. LÄS MER

 2. 2. “Så det är ju inte helt enkelt” : -en studie om hur pedagoger arbetar med sambedömning i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Jenny Blom; Anna-Karin Högvall; [2016]
  Nyckelord :Sambedömning; samsyn; likvärdig bedömning; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i grundsärskolan arbetar med sambedömning som en del i att realisera en likvärdig kunskapsbedömning. Vi vill undersöka vilka förutsättningar som ges och vilka förutsättningar pedagogerna saknar. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterade faktorer som kan ha betydelse för sjukvårdspersonalens följsamhet till riktlinjer gällande handhygien : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Falk; Åsa Lagerhorn; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bedömning i bild : Problematiken kring att rättvist och likvärdigt betygsätta bildelever i högstadiet

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Jenny Falk; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Management perception on the importance of corporate social responsibility for brand image: : A case study of Husqvarna

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Jenny Falk; Baobao He; [2012]
  Nyckelord :CSR; Brand Image;

  Sammanfattning : This master thesis focus on corporate social responsibility (CSR) and the relation to brand image. The topic was chosen because of the lack of research in this type of field. Previous research has suggested that there might be a bond between CSR and the brand image of a company, however, no confirmations has been done. LÄS MER