Sökning: "Jenny Franzen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Jenny Franzen.

 1. 1. Du är vad du presterar : En kritisk diskursanalys av framställningen av psykisk ohälsa hos elitidrottarer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Amanda Delgado Johansson; Tobias Stahl; [2019]
  Nyckelord :Johan Franzén; Jenny Rissveds; mental illness; depression; concussions; concussion; eating disorder and eating disorders;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the depiction of mental illness with elite athletes. Mental illness has long been a sensitive object in the public's eye, but in recent years that has started to shift and the subject has destigmatized. More and more people are open and talk about their inner problems. LÄS MER

 2. 2. Uppföljning av vattenvårdsprojekt - med fokus på övergödning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Jenny Alsén; Linnéa Franzén; [2013]
  Nyckelord :Vattenmyndigheterna; miljösystemanalys; länsstyrelse; källfördelningsanalys; kväve; kommuner; indikatorer; Havs- och vattenmyndigheten; fosfor; avlopp; BalticSea2020; datainsamling; vattenvårdsprojekt; uppföljning; åtgärdseffekter; övergödning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Få heltäckande uppföljningar har genomförts för vattenvårdsprojekt. Forskning kring miljöförbättrande åtgärder i vattenvårdsprojekt pekar på ett behov av systematiserade och accepterade metoder för uppföljning av vidtagna åtgärder. LÄS MER

 3. 3. BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta immigrerade familjer

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Jenny Andersson; Sara Franzén; [2013]
  Nyckelord :Child health care; child health care nurse; family; immigration; Barnhälsovård; BVC - sjuksköterska; familj; immigration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Social kompetens- Om senmodernitetens nya måttstock ur ett organisatoriskt och samhälleligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jenny Franzén; [2013]
  Nyckelord :senmoderna individer; intrycksstyrning; socialt samspel; organisationssociologi; organisationsförändring; social kompetens; senmodernitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social kompetens har blivit ett frekvent använt begrepp de senaste tjugo åren av både arbetsgivare och rekryterare i urvalet av ny personal. Platsannonser fokuserar mer än någonsin på individens personliga egenskaper och hennes sätt att agera. LÄS MER

 5. 5. Beröring som berör. Patienters upplevelser av taktil beröring i omvårdnaden - en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Franzén; Jenny Waller; [2011-01-28]
  Nyckelord :beröring; taktil beröring; massage; upplevelser; effekter;

  Sammanfattning : Bakgrund. Beröring har alltid varit en självklarhet mellan människor. Olika beröringsmetoderför att uppnå lugn och ro har använts i tusentals år i många olika kulturer. De senaste trettioåren har en metod för medveten beröring vid namn taktil beröring vuxit fram. LÄS MER