Sökning: "Jenny Grundström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Grundström.

 1. 1. Positiv affekt kan predicera anställdas arbetsprestationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Jenny Grundström; [2012]
  Nyckelord :trait positive affect TPA ; employee success; happiness;

  Sammanfattning : Det har ofta antagits att en anställd är lycklig därför att han eller hon är framgångsrik. Det finns dock studier som stödjer den alternativa hypotesen, nämligen att lycka är en anledning till varför vissa anställda är mer framgångsrika än andra. LÄS MER

 2. 2. Den fysiska miljöns utformning på gruppboenden för personer med demenssjukdom : -en observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Jenny Grundström; Maria Nilsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER