Sökning: "Jenny Häggblom"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jenny Häggblom.

 1. 1. ”Jaha, är det såhär det känns att vara hungrig? ”En kvalitativ intervjustudie kring individers upplevelser av periodisk fasta.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jenny Häggblom; Erik Kindbom; Kim Simonsson; [2021-09-02]
  Nyckelord :periodisk fasta; kvalitativ innehållsanalys; måltidsordning; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : Att den mat vi äter påverkar vår hälsa är sedan länge känt, men på senare tid har en annan aspekt av kost framträtt; den om måltidsordning. Ett nytt förhållningssätt till måltidsordning är periodisk fasta som ökat i intresse under de senaste åren i takt med forskning kring dess fysiologiska effekt. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan dygnsrytm och tidpunkt för idrottsskada : En longitudinell pilotstudie bland fotbolls- och handbollsspelare i Sverige

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jenny Häggblom; [2020]
  Nyckelord :Dygnsrytm; Elitidrottare; Idrottsskador; Skaderisk; Tidpunkt för skada;

  Sammanfattning : Syftet med den här pilotstudien var att undersöka sambandet mellan dygnsrytmen och tidpunkten för skada hos elitaktiva idrottare från två olika lagidrotter. Ett sekundärt syfte var att undersöka skaderisken bland kvinnliga idrottare med hänsyn till menstruationscykeln. LÄS MER

 3. 3. Is there a sex difference in the bilateral deficit?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Bio- och miljösystemforskning (BLESS)

  Författare :Jenny Häggblom; [2015]
  Nyckelord :bilateral deficit; leg-press; bilateral; unilateral;

  Sammanfattning : The bilateral deficit can be described as when the sum of two unilateral movements exceedsthe bilateral output. If the sum does not exceed the bilateral output, a bilateral facilitation ispresent. Little research has been done in males and females comparison of the bilateral deficit. LÄS MER

 4. 4. Ämnesfördjupning proteintillskott och dess konsekvenser : Är proteintillskott att förespråka, vad rekommenderas och när?

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Häggblom; [2014]
  Nyckelord :Protein; proteintillskott; vassle;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns en stor marknad för proteintillskott. Kosttillskottsföretagen gör stora pengar för att atleter tror sig dra nytta av tillskotten och pulvren. LÄS MER